Elektrisite


Elektrisite
Mouvman plizyè eleman shimik ki bay kouran. Sous enèji ki pèmèt yon aparèy elektrik, shofaj tankou anpoul, fonksyone, limen.

Definisyon 2500 mo Kreyòl. 2010.

Regardez d'autres dictionnaires:

  • Batri — Yon sous elektrisite ki dire yon kantite tan. Sous elektrisite sa diminye piti, piti, pou jis li disparèt. Yon pwazon majik ayisyen mete sou wout yon moun pou touye li …   Definisyon 2500 mo Kreyòl

  • Depatman — Yon seksyon, yon pati nan yon bagay ki diferan de rès bagay la, lòt pati nan bagay la. Depatman Grandans, Yonn nan nèf depatman peyi Ayiti yo. Li sitiye an fas Gòlf Lagonav la e nan sid lwès peyi a. Depatman Latibonit, Yonn nan nèf depatman peyi… …   Definisyon 2500 mo Kreyòl

  • Loray — Yon bri ki fèt pandan yo tonnè ap tonbe e li kapab lage anpil elektrisite nan yon zòn. Moun kapab tande loray anvan lapli tonbe, lè lapli ap tonbe e apre lapli tou. Yon ti kras nan elektrisite yon loray kapab fè anpil dega tankou touye moun.… …   Definisyon 2500 mo Kreyòl

  • Negatif — Yonn nan de pòl elektrisite yo (avèk pozitif) kote kouran rantre nan sous elektrisite a ankò. Yon siy mwens operasyon ( ) ki montre gen yon kantite ki ap ale soti nan yon lòt kantite …   Definisyon 2500 mo Kreyòl

  • Pòl — De sèl pozisyon yo ki nesesè pou bay elektrisite: positif (+), negatif ( ). Elektrisite mashe an wonn, li soti nan pozisyon pozitif la pou ale nan pozisyon negatif la …   Definisyon 2500 mo Kreyòl

  • Polarizasyon — Yon travay shimik ki vini bay elektrisite epi dirije, rale elektrisite a ale, vini sou yon pòl …   Definisyon 2500 mo Kreyòl

  • Altènatif — Jan moun ki etidye fizik yo esplike elektrisite fonksyone, monte desann. Yon bagay ki kapab itilize nan plas yon lòt lè lòt la pa disponib …   Definisyon 2500 mo Kreyòl

  • Asid — Yon konbinezon plizyè eleman shimik ansanm tankou idwojèn, souf avèk oksijèn. Konbinezon idwojèn, souf, avèk oksijèn bay yon asid ki kreye elektrisite lè li rankontre avèk yon metal tankou plon …   Definisyon 2500 mo Kreyòl

  • Boulanje — Yon kay ki gen yon fou andedan li e moun itilize pou kwit pen, gato, bonbon, e latriye. Nan gwo vil Ayiti yo, anpil boulanje gen yon fou an metal ki brile gaz ou byen elektrisite. Nan vil pwovens yo, moun yo fè fou yo avèk labou e wòsh ou byen… …   Definisyon 2500 mo Kreyòl

  • Elektrik — Aparèy ki bezwen elektrisite pou li fonksyone …   Definisyon 2500 mo Kreyòl